Vznik společnosti

Akciová společnost Texal  vznikla v roce 1996 a sídlo se nachází ve vesnici zvané Radouň v okrese Litoměřice. Hospodaříme v úrodné oblasti Polabské nížiny na kvalitních půdách tak zvané Zahradě Čech.
    
   Prostřednictvím našich strojů nabízíme služby jiným zemědělcům a nejen jim. V naší široké škále je množství kvalitní techniky.

        Místo působení

 
Akciová společnost Texal hospodaří v katasrálních ůzemí Brocno,Chocebuz, Čakovice, Počaplice, Radouň, Štětí,  Sukorady. Celkově Texal a.s. obhospodařuje 2000ha zemědělské půdy, z toho 800ha obilovin, 350ha olejnin, 500ha kukuřice, 225ha speciálních plodin a 125ha travnatých porostů.
 
 
   
     
   
 
           Rostlinné komodity

V rostlinné prvovýrobě se nejvíce věnujeme výrobě pšenice ozimé, řepky, kukuřice, ječmene jarního. V neposlední řadě pěstujeme pícniny jako je vojtěška, trávy na orné půdě a pastviny pro naše stáda.

 Jednotlivé technologické postupy pěstování polních kultur zajišťujeme v souladu s platnými metodikami používajícími zásady správné zemědělské praxe s cílevědomým využíváním intenzifikačních faktorů, ať už agrotechniky, genetického materiálu, ochrany rostlin, výživy a hnojení rostlin a to za účelem zvyšování úrodnosti půdy.